کانکس اضافه بنا

کانکس اضافه بنا

کانکس اضافه بنا یکی دیگر از محصولات کانکس کارراد است. این کانکس به محصولات آماده و یا اجرا در محل گفته میشود. که جهت اضافه کردن و افزایش ظرفیت فضای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از کاربران و اهل فن در مباحث طراحی و پیاده سازی کانکس و بحث اعظم تر، طراحی و پیاده سازی بنای اضافه عموما سوالی برایشان قابل حل نیست که این کانکس چیست. و چه کاربردی دارد؟

دسته بندی ها

توضیحات

کانکس اضافه بنا

کانکس اضافه بنا یکی دیگر از محصولات کانکس کارراد است. این کانکس به محصولات آماده و یا اجرا در محل گفته میشود. که جهت اضافه کردن و افزایش ظرفیت فضای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از کاربران و اهل فن در مباحث طراحی و پیاده سازی کانکس و بحث اعظم تر، طراحی و پیاده سازی بنای اضافه عموما سوالی برایشان قابل حل نیست که این کانکس چیست. و چه کاربردی دارد؟

مزایا

  • کانکس انباری
  • پیاده سازی طبقات مدارس
  • پیاده سازی طبقات اداره جات
  • پیاده سازی طبقات ویلایی مسکونی
  • پیاده سازی بیمارستان سیار در صورت کمبود فضا
  • اضافه بنا جهت استفاده در پشت بام
  • جهت استفاده در کارخانه
  • جهت استفاده در پروژه صنعتی
  • جهت استفاده در محوطه باز صنعتی اداری و کارگاهی
  • جهت استفاده در ساختمان مسکونی و بنای پیش ساخته