کانکس اداری 12 متری

کانکس اداری 12 متری

کانکس اداری 12 متری

یکی از محصولات پرطرفدار شرکت کانکس کارراد  کانکس اداری 12 متری می باشد که در دسته بندی کانکس کارگاهی یا کانکس اداری و کانکس دفتری و کانکس مدیریتی جای می گیرد. کانکس اداری 12 متری برای مشتریان بیشتر قابل استفاده بوده و به خاطر سایز مناسب شان کاربری و تنوع  بسیاری دارند البته منظور از کانکس 12 متری مساحت کار نمی باشد در اینجا طول استاندارد کانکس ها می باشد که با توجه به اندازه کف تریلی ها 12 متر انتخاب شده اند که بازهم با توجه به استاندارد تریلی ها عرض 0 2.5 یا در ساخت دقیق 2.40 تهیه می شوند یعنی اگر بخواهیم مساحت کار رو بگیریم تقریبا 30 متر مربع خواهد شد، به عنوان مثالکانکس اداری 12 متری و دفتری و مدیریتی کانکس کارگاهی 12 متری در پروژه های عمرانی با عرض 2.50 یا 3 متری می باشند. اصولا کانکس های 12 متری به خاطر قیمت، و تنوع در تیپ بندی آنها از ارزش بالایی برخوردار می باشند.