ویلای پیش ساخته 72 متری

ویلای پیش ساخته 72 متری

ویلای پیش ساخته 72 متری

ویلای پیش ساخته 72 متری پروژه مدرنی است که توسط تیم طراحی و اجرایی گروه صنعتی کانکس کارراد انجام شده است. این کانکس ویلایی از 4 مدول 18 متری اجرا گردیده که توسط دو تریلی به محل مورد نظر خریدار فرستاده شده و توسط تیم اجرایی در یک روز بهم اسمبل می گردند. این کانکس مسکونی در مدت زمان یک ماه ساخته می شود و با امکانات کامل می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.