کانکس کارراد کاروان


آگوست 2, 2017
نمای داخل کانکس تیپ یک

نمای داخل کانکس تیپ یک

نمای داخلی کانکس کارراد کاروان با انواع کاریری
آگوست 2, 2017
نمای داخل کانکس

نمای داخل کانکس

تصاویر نماهای داخلی کانکس ها با انواع دیوارپوش ها و کفپوش ها
آگوست 2, 2017
نمای داخلی کانکس اداری

نمای داخلی کانکس اداری

با چندین اتاق و با نمای ساندویچ پانل
آگوست 2, 2017
نمای داخل کانکس پانلی

نمای داخلی کانکس

نمای داخل کانکس پانلی
آگوست 2, 2017
طراحی کانکس مطابق طرح های خارجی

کانکس نان فانتزی سیار

کانکس نان فانتزی سیار - کانکس - کانکس ساز - کانکس
کانکس فروشگاهی

کانکس فروشگاهی

نمونه کانکس های فروشگاهی

کانکس بانک ملت جزیره کیش

کانکس بانک ملت

کانکس بانک

کانکس کوچک فروشگاهی

در مورد کانکس

کانکس

مراحل ثبت سفارش

سفارش کانکس1

سفارش کانکس

در این مرحله مشتری کانکس مدنظر خود را انتخاب می نماید.
طراحی کانکس2

طراحی کانکس

مرحله طراحی برای کانکس هایی است که داری طراحی خاص و متفاوتی با کانکس های موجود باشند.
ساخت کانکس3

ساخت کانکس

این مرحله برای کانکس هایی می باشد که جزء موجودی انبار نباشند و یا به در خواست مشتری نیاز به تغییر داشته باشند.
انتقال کانکس4

تحویل و انتقال کانکس

در این مرحله کانکس توسط شرکت کارراد کاروان به محل درخواست شده انتقال می یابد.