کانکس اداری 36 متری

کانکس اداری 36 متری

کانکس اداری 36 متری

کانکس اداری 36 متری بخاطر فضای بیشتر و قابلیت جابجایی با یک تریلی بسیار مورد توجه خریداران کانکس کارگاهی و دفتری می باشد. کانکس دفتری 36 متری دارای فضا بندی های مختلف اعم از کانکس دو اتاقه، کانکس سالنی، کانکس دو اتاقه سرویس دار و کانکس دو اتاقه سرویس دار و آبدارخانه دار می باشد. زمان اجرای کانکس 36 متری اداری 12 روز کاری می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.