کانکس زمین بازی کودکان

کانکس زمین بازی کودکان

کانکس زمین بازی کودکان از کانکس هایی تشکیل شده است که بصورت مدولار در کنار هم یا بر روی هم قرار می گیرند.
در این کانکس ها از وسایلی از جمله کوهنوردی و تاب خوردن و آویز هایی که مورد توجه کودکان می باشد استفاده می گردد.
بعضا هر چقدر تعداد کانکس ها در ارتفاع بیشتر باشد، بالا رفتن از آن سخت تر می گردد و برای کودکان بزرگتر ساخته شده است.

از موارد قابل توجه در ساخته کانکس زمین بازی کودک این است که می توان تعداد کانکس ها را به نسبت فضای موجود کوچکتر یا بزرگتر درست کرد. و نکته قابل توجه در ساخته این کانکس ها این است که از موادی استفاده می توان کرد که برای کودکان خطر ناک نباشد.

کانکس زمین بازی کودکان