کانکس شیلتر

کانکس شيلتر

بي شک يکي از اولين توليد کنندگان کانکس شيلتر  در ايران کانکس کارراد مي باشد. شيلتر نظامي به منظور تأمين نمودن محلي براي اسکان، بدون توجه به منطقه و نوع آب و هوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين نوع از کانتينر علاوه بر اينکه داراي مخازن بزرگ به منظور نگهداري و تامين مواد خوراکي و آشاميدني افراد هستند، با توجه به درخواست هر ارگاني قابليت سفارشي سازي را دارا مي‌باشند، بدين معني که قابليت‌ هاي اضافي نيز براي فراهم نمودن امکان زندگي در شرايط سخت در آن‌ ها فراهم مي‌آيد.

شيلتر به عنوان خانه ها و پناه گاه هايي موقت با هدف کمک به مردمي که در اثر حوادثي از قبيل جنگ، سيل، زمين لرزه، تغييرات آب و هوايي نظير طوفان، گردباد هاي شديد و … مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند طراحي گشته و در هر موقعيتي که به اسکان فوري نياز باشد، مي توان از کانکس شيلتر بهره گرفت.

مزاياي استفاده از کانکس شيلتر

  • نصب و راه اندازي سريع براي اسکان مردم
  • دوام بالا شيلتر کانکس کارراد
  • قابليت استفاده مکرر از شيلتر کانکس کارراد
  • قابليت جابجايي شيلتر کانکس کارراد
  • قابليت محافظت طولاني مدت از حادثه ديده ها در برابر آسيب هاي احتمالي حوادث
  • نياز به فضاي نصب حداقلي کانکس شيلتر کانکس کارراد
  • قابليت تعبيه درب هاي امنيتي و سيستم تهويه مطبوع در شيلتر کانکس کارراد
  • ضد گلوله، آر پي جي، بمب و موشک در  کانکس شيلتر  کانکس کارراد
  • پيوستگي قطعات به يکديگر در حرکت هاي زمين در شيلتر کانکس کارراد

در اين نوع از کانتينر تغيير کاربري داده شده بنابر صلاح ديد شخص و يا ارگان سفارش دهنده، کانکس کارراد آن را به انواع مختلف ابزار و لوازم نظامي و ايمني تجهيز مي کند تا افراد بتوانند حتي در مکان هاي سخت و طاقت فرسا مکاني براي استراحت و به عنوان مقر خود در محل جديد که غيرثابت بوده و متحرک مي باشد داشته باشند.

از جمله اين امکانات مي توان به قرار دادن آنتن هاي مخابراتي، تاسيسات تأمين برق حرفه اي، سيستم تصفيه آب و… اشاره کرد.

کانکس شيلتر يا شلتر به انگليسي Shelter نيز يکي از کلماتي است که در زبان انگليسي به عنوان کانکس بکار مي رود اما در واقع شيلتر معناي سرپناه و مخفيگاه مي دهد ، شايد استفاده از شيلتر به عنوان معناي انگليسي کانکس نيز در برخي جاها صحيح باشد. از نمونه هاي کاربرد آن در فارسي به کانکس شيلتر مخابراتي و شيلتر نظامي مي توان اشاره کرد که در اين صنعت کلمه اي شناخته شده مي باشد.