کانکس سرویس بهداشتی 12 چشمه

کانکس سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه

کانکس سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه یکی دیگر از محصولات کانکس کارراد می باشد. در برخی موارد که تعداد استفاده کنندگان از سرویس بهداشتی بالا بوده و نیاز به چشمه های بیشتر از یکی باشد معمولا از این سازه استفاده می شود. این کار باعث هم کاهش هزینه ها نسبت به تهیه چند سازه تک چشمه بصورت مجزا شده و هم باعث می شود تمامی تاسیسات مربوط به لوله کشی و فاضلاب در یکجا متمرکز گردد که کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را نیز در پی دارد. این سازه ها از کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه ، کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه، کانکس سرویس بهداشتی ۶ چشمه  و کانکس سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه قابل اجرا می باشد و در دو نوع راهرو دار و بدونه راهرو موجود است.