کانکس روزنامه فروشی

کانکس روزنامه فروشی

سرانه مطالعه در شور ما ایران بسیار پایین است. شاید بتوان با کمک کانکس روزنامه فروشی در سر هر چهارراه و یا کنار گذر خیابان ها این امر را کمی بهبود بخشید. لازمه آن یک نفر اهل مطالعه است تا نگاه هر کس به این کانکس فرهنگی جلب شد، بتواند برای او توضیحات لازم را بدهد و او را جذب کند.

تجربه ۱۵ ساله در تولید دکه و کیوسک

طراحی و ساخت با هر طرح پیشنهادی از شما

کانکس مطبوعاتی با نمای ورق رنگی:

با گارانتی ۲ سال 

طراحی های دیگری نیز قابل ساخت می باشند. ایده و طرح از شما، ساخت از ما…