کانکس اداری ۲ اتاقه

کانکس اداری ۲ اتاقه

کانکس اداری ۲ اتاقه محصولی دیگر از کانکس کارراد می باشد. کانکس اداری ۲ اتاقه به سازه پیش ساخته ای گفته می شود که توسط یک پارتیشن داخلی به دو قسمت تقسیم شده باشد. امکان دارد این تقسیم از ناحیه میانی بوده و کانکس را به دو اتاق مساوی تقسیم کند و یا امکان دارد یکی از اتاق ها بزرگ و دیگری بسیار کوچک باشد که این امر بستگی به نیاز استفاده کننده سازه دارد.این اتفاق بیشتر برای کانکس اداری و یا کانکس مسکونی یا گاها سازه هایی که بعنوان دفتر فروش هستند بوده که اتاق دوم محل آبدارخانه و اینگونه کاربری های خدماتی در نظر گرفته شود.

انواع کانکس اداری ۲ اتاقه:

کانکس ۲ اتاقه دارای انواع مختلفی است که نمونه های پر کاربرد آن عبارتند از کانکس اداری ۲ اتاقه، کانکس مسکونی ،کانکس مهندسی، کانکس مدیریتی که با انواع روش های ساخت از جمله کانکس کامپوزیتی، کانکس سایدینگ، کانکس ساده و کانکس چوبی قابل اجرا بوده که هر خریدار بنا به نیاز خود یکی از آنها را انتخاب می کند. اما عمده تفاوت اصلی همه آنها در تعداد و محل قرار گیری پارتیشن های داخلی و همچنین رابط میان دو اتاق می باشد.

کانکس دو اتاقه مدیریتی یا اتاق کنفرانس نیز نامیده می شود که بخش بزرگ آن به اتاق مدیر و بخش کوچکتر آن فضای اتاق منشی بوده ، مراجعه کنندگان پس از کسب اجازه و هماهنگی در اتاق منشی به اتاق مدیر عامل مراجعه می کنند ، همچنین یک درب مجزا در قسمت عرضی برای تردد مدیر به اتاق بزرگ در آنجا تعبیه شده است.همچنین می توان از آن بعنوان اتاق کنفرانس نیز استفاده کرد که در این صورت پیشنهاد می شود حدالمقدور از حداکثر عرض یعنی بیش از ۳۰۰ سانتیمتر تا ۳۵۰ سانتیمتر در صورت امکان استفاده شود تا نفرین به راحتی از پشت صندلی ها تردد کنند.

در مواقعی که نیروی حراستی یا نگهبان و یا سرایدار یک مجموعه ای بصورت شبانه روزی در محل حضور دارد نیاز است تا فضایی برای خواب و استراحت داشته باشد که از کانکس اداری ۲ اتاقه برای نگهبان در این مورد مشابه تصویر زیر استفاده می شود. یکی از اتاق ها جهت دید مناسب نگهبان دارای پنجره های سرتاسری در نظر گرفته شده و ابعاد این سازه بنا به سفارش قابل تغییر می باشد.

کاربرد کانکس اداری ۲ اتاقه:

دلیل استفاده از کانکس اداری ۲ اتاقه در واقع تفکیک نسبی فضای داخلی کانکس بوده به گونه ای که دو واحد کاری هم از یکدیگر تفکیک و هم به نوعی در ارتباط باشند. چرا که ممکن است مراجعین هر بخش و فعالیت هر کارمند موجب ایجاد تداخل و مزاحمت برای کارمند کناری شود و اگر کمی فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت باشد دیگر این تداخل مانع تمرکز و فعالیت واحد دیگر می گردد. از این رو با ساخت یا ایجاده یک دیواره داخلی این دو فضا بصورت فیزیکی از یکدیگر جدا می شوند. از نظر نوع کاربرد کانکس اداری ۲ اتاقه  می توان در اکثر زمینه ها مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی محدودیتی در این زمینه وجود نداشته و حتی به راحتی در ابتدا می توان ابعاد بزرگتر یا کوچکتر از مثال های بالا برای آنها در نظر گرفته و یا محل قرار گیری درب یا ابعاد پنجره ها را تغییر داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین کانکس کارراد تماس حاصل فرمایید.