کانکس آشپزخانه

کانکس کارراد با تجربه ای فراوان در عرصه ی ساخت و تولید انواع کانکس آشپزخانه، کانکس سلف سرویس، کانکس سالن غذاخوری، کانکس رستوران و… افتخار دارد تا کانکس هایی با کاربری متفاوت طبق نیاز شما مشتریان گرامی را ارائه داده تا متقاضیان محترم امکان استفاده از آن را داشته باشند. کانکس آشپزخانه و کانکس غذاخوری کانکس کارراد  قابل استفاده در مکان های مختلف و پروژه های متفاوت می باشند. با امکان ساخت در ابعاد و اندازه های متفاوت و مختلف بنا به درخواست و سفارش مشتری ساخت و تولید می شوند.

لیست برخی از انواع کانکس آشپزخانه:

کانکس آشپزخانه معمولا به همراه انواع کانکس رستوران (کانکس غذا خوری) مورد بهره برداری قرار می گیرد و جزء همیشگی کمپ های پیمانکاری هستند چرا که در بسیاری از موارد خریداری غذای آماده به دلیل بعد مسافت اقتصادی و یا امکانپذیر نیست. اگر حجم مواد غذایی اولیه مورد استفاده زیاد باشد نیاز به کانکس سردخانه هم خواهد بود، در غیر اینصورت می توان با ایجاد یک یخچال مناسب در داخل کانکس نیاز به سردخانه را مرتفع نمود. برای ایمنی بیشتر می توان کپسول های گاز مورد مصرف را در جایگاهی کوچک متصل به کانکس ولیکن خارج از آن در نظر گرفت تا امکان هرگونه تجمع گاز در زمان نشتی کپسول را از بین برد.

کانکس کارراد با طراحی و تولید تعداد بی شماری از این محصول بهترین ها را هنگام خرید کانکس آشپزخانه به شما پیشنهاد می دهد.