قیمت کانکس

قیمت کانکس ها بر اساس نوع و متراژ کانکس ها متغیر است ما جهت سهولت و دسترسی قیمت کانکس ها برای مشتری های عزیز، آن را بر مبنای نوع متریال و متراژ دسته بندی کردیم تا بازدید کنندگان عزیز به راحتی بتوانند کانکس  مورد نظر خود را جستجو و از قیمت آن مطلع شوند. نکته حائز اهمت در قیمت کانکس متراژ و نوع متریال آن است مسئله ی که می بایست توضیح داده شود این است که کانکس ها زیر متراژ ۱۲ متر مربع است که اصولاً این کانکس ها بر اساس قیمت تمام شده محاسبه می گردند. زیرا اولاً کانکس های کوچک پرت زیادی دارند و شاید بیشتر مواد کانکس های کوچک پرت می شود و از طرفی پیمانکار کانکس های کوچک دستمزد بیشتری بابت ساخت کانکس کوچک دریافت می کند و برای ساخت کانکس نیز باید دستمزدی که دریافت می کنند دارای توجیه مالی باشد. از طرفی اگر کانکس های زیر متراژه ۱۲ متر مربع را بخواهیم بر حسب متر مربع محاسبه کنیم قیمت خود کانکس از موادش ارزان تر می شود به همین علت کانکس های کوچک با قیمت تمام شده محاسبه و قیمت داده می شوند.
به همین علت ما کوشیدیم قیمت کانکس ها را بر اساس متریال و متراژ بصورت دسته بندی درآورده و قیمت تک تک آنها را محاسبه و طی جدول زیر به سمع و بصرتان برسانیم.

 

قیمت کانکس پانلی

۱٫۵۰×۱٫۵۰ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۵۰/۱×۲ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۲ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۳ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۴ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۵ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۶ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۳×۶ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۱۰ ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس پانلی
۲٫۴۰×۱۲ ۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی
۳×۱۲ ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس پانلی

 

قیمت کانکس تيپ یک ۱

( كانكس زيبا ) سايدينگ + كامپوزيت یکی از زیباترین محصولات شرکت کانکس کار راد  می باشد. این سازه برگرفته از نمای خانه های کانادایی است که ما اولین شرکت مجری نمای سایدینگ طرح کانادایی در صنعنت کانکس سازی بوده ایم که قیمت متناسب با ابعاد به شرح ذیل می باشد:

 

۱٫۵۰×۱٫۵۰ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالقیمت کانکس سایدینگ
۵۰/۱×۲ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۲ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالقیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۳ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالقیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۴ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۵ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۶ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ
۳×۶ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۱۰ ۲۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس سایدینگ
۲٫۴۰×۱۲ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ
۳×۱۲ ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس سایدینگ

 

قیمت کانکس تیپ ۲

قیمت کانکس تیپ ۲ با نمای ورق گالوانیزه پیش رنگ کوره ای و نمای داخلی دیوار پوش PVC طرح چوب اکسترود  شده که این کانکس بیشتر جهت تجهز کارگاه ها و برای اتاق مهندسین و سالن کنفرانس های پروژه ها استفاده می گردد. به لحاظ کیفی تمام پروفیل ها سنگین و مواد بکار رفته در این کانکس درجه یک رایج در بازار می باشد که قیمت آن به متناسب با ایعاد به شرح ذیل است:

 

۱٫۵۰×۱٫۵۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۵۰/۱×۲ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۲ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۳ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالقیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۴ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۵ ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالقیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۶ ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۳×۶ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۱۰ ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس تیپ ۲
۲٫۴۰×۱۲ ۲۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲
۳×۱۲ ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۲

 

قیمت کانکس تیپ ۳

قیمت کانکس تیپ ۳ یا همان کانکس ارزان که اصولاً مخاطبان ما جهت صرفه جویی در پروژه ها جهت تجهیز کارگاه های خود از این کانکس استفاده می کنند که به این کانکس نیز کانکس کارگاهی یا کانکس کارگری نیز گفته می شود نمای بیرونی این کانکس از ورق ۴ دهم میل و نمای داخلی آن از دیوار پوش PVC طرح چوب چاپی با پروفیل های ۹ کیلویی می باشد که اقلام این کانکس با در نظر گرفتن ابعاد و متراژ به شرح ذلیل می باشد:

 

۱٫۵۰×۱٫۵۰ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۵۰/۱×۲ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۲ ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۳ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۴ ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۵ ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۶ ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۳×۶ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۱۰ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال قیمت کانکس تیپ ۳
۲٫۴۰×۱۲ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳
۳×۱۲ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کانکس تیپ ۳