مهر ۴, ۱۳۹۶
کانکس اتاق تمیز

کانکس clean room

 کانکس clean room  کانکس clean room اصولاً به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در […]