مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
نمای داخلی کانکس اداری

نمای داخلی کانکس اداری

با چندین اتاق و با نمای ساندویچ پانل