مهر ۳, ۱۳۹۶
خانه پیش ساخته نمای چوب

تحول خانه هاي پيش ساخته از ديروز تا امروز

به گواهي تاريخ شايد بتوان سياه چادرهاي مورد استفاده شده در قبايل و عشاير ملل مختلف را به عنوان اولين نمونه هاي صنعت پيش ساختگي نام […]