آبان ۲۵, ۱۳۹۶
پیش ساخته برای زلزله زدگان

کانکس زلزله زدگان

کانکس زلزله کانکس کارراد این نکته را یادآور می شود که که در اینجا منظور ما از کانکس ضد زلزله سازه ای می باشد که با ریختن آوار یا […]