کانکس اضطراری

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

کانکس اضطراری

کانکس اضطراری کانکس اضطراری یکی دیگر از محصولات  کانکس کارراد می باشد که برای مواقع اضطراری ماننده بلاهای طبیعی و غیر طبیعی از قبیل سیل، زلزله، […]