کانکس برای زلزله


krc-co کمک به زلزله زذگان

اولین مایحتاج هم وطن های عزیزمان که دچار این حادثه طبیعی شدند،

کانکس های مناسب برای سکونت زلزله زدگان

هست که می توانیم با کمک مردم خیّر باقی شهرها برایشان با قیمت های ویژه و استثنایی تهیه کنیم.

این کانکس ها با اینکه ساده هستند، اما می توانند به صورت آپارتمان هایی چند طبقه روی هم سوار شده و تا مدتی که محل دائمی، خانه های این دوستان زلزله زده از نو ساخته شود، ایشان را از گزند سرما و برف و بوران دور نگه دارند. بدین شکل با کمک این

کانکس های پیش ساخته کارراد کاروان

که به همت همه ما ایرانی ها تهیه شده است، می توانیم شهرک های جدیدی برای مردم محیا نماییم.

کانکس ها با ابعاد مختلف ساخته می شوند و علاوه بر

کانکس های مسکونی برای مردم زلزله زده

، می توانیم بخش اداری شهرهای آسیب دیده را نیز با کانکس های بزرگ تر برپا نماییم. به طوری که شغل درآمد مردم نیز پس از این غم بزرگ کم و بیش فعال گردد. همانگونه که

سقف بالای سر زلزله زدگان

مشغولیت ذهن مردان خانواده یشان، و ما و مسئولین است؛ نان و کباب و عزت خانواده ها نیز می بایست از دغدغه ها باشد. کمک کردن به دوستان نیکوست، ولی عزت خرد شده مردان این خانوارها نیز از مهم های مورد توجه می باشد.

بعضی شغل ها با ارائه امکانات اولیه توانایی برپایی مجدد را دارند. و

کانکس کارراد کاروان

همینجا مژده توان کمک کردن به بسیار از شغل های پایه ای تر را به هم میهنان خود می دهد.

krc-co کمک به زلزله زذگان

krc-co کمک به زلزله زذگان

کانکس های نانوایی و نان فانتزی پزی سیار

. مسلما یکی از اساسی ترین شغل هایی که باید هر چه زودتر در این شهر ها بنا شود تا بتوان به بازسازی و زندگی در آنها رسیدگی کرد، همین

کانکس های نانوایی و نان فانتزی پزی سیار

می باشد. وقتی نان و آب این مناطق آسیب دیده توس خودشان تامین شود، و نیازشان روز به روز به باقی شهرها کمتر شود، می توان امید را به این شهرها بیشتر تزریق کرد.

ان شالله که موفق شویم.

krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان

krc-co کمک به زلزله زذگان

از موارد دیگری که در این مناطق مورد نیاز است، حتی از برپایی محل های شغلی دوستانمان واجب تر؛

بیمارستان های سیار برای مناطق زلزله زده

و همچنین

کلینیک های درمانی سیار برای زلزله زدگان،

درمانگاه های سیار زلزله و درمانگاه های صحرایی

می باشد. با توجه به پیش لرزه ها و پس لرزه هایی که این روز ها

مردم زلزله زده کرمانشاه

دیده اند و نیاز به کمک های فوری پیدا می شود، می بایست این

کانکس های مخصوص بهداشتی و درمانی برای زلزله زدگان

را برایشان تهیه و ارسال کرد.

با حضور حلال احمر و دکترهایی که به صورت خیریه در این مناطق تلاش برای بهبودی آسیب دیدگان زلزله می کنند، و

کانکس های ویژه بهیاری برای زلزله زدگان

امیدواریم بتوانیم ضرب المثل آدمی بنی اعضای یکدیگرند را زنده، و بتوانیم دست های یکدیگر گرم کنیم. به امید روزی که در شادی ها نیز کنار هم باشیم و در خنده های خود دوستان را شریک کنیم.

krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان

آشپزخانه های سیار

و

کانکس های پخت و پز مناسب بریا زلزله زدگان

از دیگر محصولات ما می باشد.

krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان
krc-co کمک به زلزله زذگان