کانکس جهت اسکان زلزله زدگان کردستان
آبان ۲۳, ۱۳۹۶
پیش ساخته برای زلزله زدگان
کانکس برای زلزله زدگان
آبان ۲۵, ۱۳۹۶
prefabricated shelter

prefabricated shelter

چرا کانکس و ساختمانهای پیش ساخته در زلزله خسارت نمی بینند؟

به طور کل، کلیه ساختمانهای متحرک و پرتابل که بر روی زمین وصل نیستند بر اثر تکانهای زمین لرزه ها وزلزله هیچ گونه خسارتی نمی بینند به دلیل اینکه با حرکت های زمین بر روی آن جابجا شده و هیچ گونه پیچش در سازه های آنها رخ نمی دهد.

به همین دلیل جهت اسکان موقت و دایم در مناطق زلزله زده و مکانهایی که بر روی گسل قرار دارند ،بهترین انتخاب، کانکس و خانه های پیش ساخته می باشند که با طرح های مختلف و مواد اولیه و مصالح متفاوت قابل اجرا هستند ، بهترین نوع این کانکسها، کانکسی است که با ساندویچ پانل ساخته می شود.

چرا کانکس در مقابل زلزله مقاوم است

چرا کانکس در مقابل زلزله مقاوم است

دیدگاه ها بسته شده است