قیمت کانکس کارراد

قیمت کانکس،قیمت کانکس پانلی،قیمت کانکس تیپ ۱،قیمت کانکس تیپ ۲،قیمت کانکس تیپ ۳

قیمت کانکس های ذیل بر اساس نوع و متراژ کانکس ها تغییر میکند تیم کاررادجهت سهولت و دسترسی قیمت کانکس ها برای مشتریان عزیز  بر اساس نوع متریال و متراژ دسته بندی کرده ایم تا بازدید کنندگان عزیز به راحتی بتوانند کانکس مورد نظر خود را جستجو و از قیمت آن اطلاع پیدا کنند . نکته قابل نوجه در قیمت کانکس متراژ و نوع متریال آن است مساله ی که میبایست توضیح داده شود که برای مشتریان سوال برانگیز است کانکس های زیر متراژ ۱۲ متر مربع است که اصولاً این کانکس ها بر اساس قیمت تمام شده محاسبه میگردند . زیرا اولاً کانکس های کوچک پرت زیادی دارند و شاید بیشتر مواد کانکس های کوچک پرت میشود و از طرفی پیمانکار کانکس های کوچک دستمزد بیشتری بابت ساخت کانکس های کوچک دریافت میکند و برای ساخت کانکس نیز باید دستمزدی که دریافت میکنند باید دارای توجیح مالی باشد. از طرفی اگر کانکس های زیر متراژه ۱۲ متر مربع را بخواهیم بر حسب متر مربع محاسبه کنیم قیمت خود کانکس از متریال آن ارزان تر میشود به همین علت کانکس های کوچک با قیمت تمام شده محاسبه و قیمت داده میشوند .  

به همین علت کارراد کوشیده است قیمت کانکس ها را بر اساس متریال ومتراژ بصورت دسته بندی درآورده و قیمت تک تک آنها را محاسبه و طی جدول زیر به رویتتان برسانیم .

قیمت کانکس پانلی

۱٫۵۰×۱٫۵۰            95/000/000 ریال              پانلی

۵۰/۱×۲                100.000.000 ريال              پانلی

۲٫۴۰×۲                115/000/000 ریال             پانلی

۲٫۴۰×۳                130.000.000 ريال              پانلی

۲٫۴۰×۴                180/000/000 ریال             پانلی

۲٫۴۰×۵                215/000/000 ریال             پانلی

۲٫۴۰×۶                235/000/000 ریال             پانلی

۳×۶                    250/000/000 ریال             پانلی

۲٫۴۰×۱۰              380/000/000 ريال             پانلی

۲٫۴۰×۱۲             475/000/000 ریال             پانلی 

۳×۱۲                 570/000/000  ریال             پانلی

 

 

قیمت کانکس تيپ یک ۱

( كانكس زيبا ) سايدينگ + كامپوزيت یکی از زیباترین محصولات کارراد می باشد. این سازه برگزفته از نمای خانه های کانادایی است که ما اولین شرکت مجری نمای سایدینگ طرح کانادایی در صنعنت کانکس سازی بوده ایم که قیمت کانکس متناسب با ابعاد به شرح ذیل می باشد .

۱٫۵۰×۱٫۵۰             65/000/000 ریال             سایدینگ  

۵۰/۱×۲                 80/000/000  ريال             سایدینگ

۲٫۴۰×۲                 95/000/000 ریال             سایدینگ

۲٫۴۰×۳                105/000/000 ريال             سایدینگ

۲٫۴۰×۴                155/000/000 ریال             سایدینگ

۲٫۴۰×۵                165/000/000 ریال             سایدینگ

۲٫۴۰×۶                230/000/000 ریال             سایدینگ

۳×۶                    240/000/000 ریال              سایدینگ

۲٫۴۰×۱۰              285/000/000 ريال             سایدینگ  

۲٫۴۰×۱۲              365/000/000 ریال             سایدینگ   

۳×۱۲                  425/000/000 ریال             سایدینگ  

 

قیمت کانکس تیپ ۲

با نمای ورق گالوانیزه پیش رنگ کوره ای و نمای داخلی دیوارپوش PVC طرح این کانکس بیشتر جهت تجهز کارگاه ها و برای اتاق مهندسین و سالن کنفرانس های پروژه هاودفاتراداری استفاده میگردد .

۱٫۵۰×۱٫۵۰            40/000/000 ریال              تیپ ۲ 

۵۰/۱×۲                55/000/000 ريال               تیپ ۲

۲٫۴۰×۲                58/000/000 ریال               تیپ ۲

۲٫۴۰×۳                72/000/000 ريال               تیپ ۲

۲٫۴۰×۴                82/000/000 ریال              تیپ ۲

۲٫۴۰×۵                95/000/000 ریال              تیپ ۲

۲٫۴۰×۶               125/000/000 ریال             تیپ ۲

۳×۶                   165/000/000 ریال             تیپ ۲

۲٫۴۰×۱۰             214/000/000 ريال             تیپ ۲

۲٫۴۰×۱۲            250/000/000 ریال             تیپ ۲  

۳×۱۲                335/000/000 ریال             تیپ ۲ 

 

قیمت کانکس تیپ ۳

یا همان کانکس ارزان و اقتصادی که مخاطبان ما جهت صرفه جویی در پروژه ها جهت تجهیز کارگاه های خود از این کانکس استفاده میکنند که به این کانکس نیز کانکس کارگاهی یا کانکس کارگری نیز کفته میشود نمای بیرونی این کانکس از ورق ۴ دهم میل و نمای داخلی آن از دیوارپوش PVC با پروفیلهای ۹ کیلویی می باشد که اقلام این کانکس با درنظر گرفتن ابعاد و متراژ به شرح ذلیل می باشد .

۱٫۵۰×۱٫۵۰            35/000/000 ریال               تیپ ۳ 

۵۰/۱×۲                43/000/000 ريال                تیپ ۳

۲٫۴۰×۲                48/000/000 ریال                تیپ ۳

۲٫۴۰×۳                58/000/000 ريال                تیپ ۳

۲٫۴۰×۴                69/000/000 ریال               تیپ ۳

۲٫۴۰×۵                85/000/000 ریال               تیپ ۳

۲٫۴۰×۶                88/000/000 ریال               تیپ ۳

۳×۶                   100/000/000 ریال               تیپ ۳

۲٫۴۰×۱۰             145/000/000 ريال              تیپ ۳ 

۲٫۴۰×۱۲            170/000/000 ریال              تیپ ۳   

۳×۱۲                 220/000/000 ریال              تیپ ۳