فروش ویژه کانکس

فروش ويژه :

كانكس ١٥ متر مربعى درجه يك با نماى ورق ٠/٥ تيرآهن ١٤ و سه لايه عايق ، تخته خارجى و در و پنجره دو جداره :
قيمت فروش ٦/٤٠٠
فروش ويژه کانکس: ٥/٥٠٠